Styret:

Styret i Bølerskogen Borettslag II:

 

 
Verv Navn Adresse Telefon E-post Ansvar

Styreleder

Ole-Marin Løkkeberg

 

920 29 430

bolerskogen2@yahoo.no

Styreleder

Styremedlem

Oppsal vaktmestersentral

 

Styremedlem

 

Jan Rokne

Utmarkveien 21

 

 


Byggekomite

Vara

Oppsal vaktmestersentral

 

Styremedlem

Nestleder

Olav Vik

Bølerskogen 3

 

 

 

Håndtverktjenster

Parkering

 

Styremedlem

Lill Svenning

Utmarkveien 21

 

 

Gartner    

Infoskriv

Styremedlem

Thomas Andersen

Bølerskogen 10

 

 

 

HMS

 

Vara

Sissel Sanders

Bølerskogen 19

 

 

Vaskeriet

Gangvask

Vara

Monica Thuv

Utmarkveien 23

 

 

Hjemmeside

Valgkomité: